Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Smart Digital Kft. jogi nyilatkozatát!
 
A www.smartdigital.hu és a www.smartdigital.eu weboldal a Smart Digital Kft. bejegyzett oldala. Az itt megjelenő tartalom szerzői jogi oltalom alatt áll.
 
A weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Ezért a megjelenő információk nem minősülnek és semmilyen körülmények között nem tekinthetők ajánlattételnek, illetve ajánlattételre vonatkozó felhívásnak.
 
A Smart Digital Kft. a weboldalon megjelenő információk és adatok pontosságáért, teljességéért, helytállóságáért, hitelességéért, meghatározott célra való alkalmasságáért, esetleges módosulásáért felelősséget nem vállal. A weboldalakon megjelenő információk és adatok bármilyen módon és formában történő felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.
 
A Smart Digital Kft. nem vállal felelősséget azokért a - közvetlen, vagy közvetett - károkért, veszteségekért, költségekért, egyéb következményekért, amelyek a web oldalaival kapcsolatban azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, adathibából, pontatlanságból, meghibásodásból, számítógépes vírus általi-, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.
A Smart Digital Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Smart Digital Kft. részére, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt célhoz kötötten és célnak megfelelő ideig a Smart Digital Kft. nyilvántartsa, tárolja és kezelje. 
 
A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
2015. április 22.